Vanliga frågor


Är vår beställda maskin redo att användas när vi får den?

 

När vi själva levererar maskinen är den helt monterad och klar för användning. I samband med leverans visar vi även hur maskinen fungerar och ger lite tips. 

Skickar vi maskinen med Schenker krävs montage av dragstång och slang, se film. 


I maskinen ligger manual för hur den ska användas och underhållas. För att garanti ska gälla är det viktigt att maskinen och motorn sköts och servas enligt manualen. Har ni frågor eller om något är oklart är ni alltid välkomna att kontakt oss. 
Vi har tappat bort vår manual, hur går vi vidare nu?

Här finns våra svenska manualer för nedladdning. 

Manual Multisug
Manual svenska.docx (86.41KB)
Manual Multisug
Manual svenska.docx (86.41KB)
Manual Hondamotor
GXH50U_Swedish(3SZ4C603).pdf (1.43MB)
Manual Hondamotor
GXH50U_Swedish(3SZ4C603).pdf (1.43MB)
Bränslerekommendationer
Bränsleinformation.pdf (271.17KB)
Bränslerekommendationer
Bränsleinformation.pdf (271.17KB)Instruktioner för att stänga luckan korrekt
Luckinstruktioner Greystone.pdf (327.88KB)
Instruktioner för att stänga luckan korrekt
Luckinstruktioner Greystone.pdf (327.88KB)
Hur förlänger jag livslängden och hur rengör jag min maskin och slang?

För att förlänga livslängden på både maskin och slang rekommenderar vi att efter användning spola rent inne i behållaren och även i slangen. Enklast rengörs slangen genom att suga upp vatten. Milt rengöringsmedel eller enbart vatten rekommenderas. Se därefter till att inget vatten blir stående i slangen och att maskinen förvaras med stängd lucka. Starta gärna maskinen efter tvätt för att få bort eventuellt vatten i fläkthuset. 

Se till att noggrant följa service på motorn enligt manual. 


Min maskin går inte att starta, eller startar och går en stund, sedan dör den. Vad kan ha hänt?

Läs noga igenom manualerna som följer med maskinen och kontrollera även följande:

- Att luftningen på tanklocket är öppen.

- Att bränslekranen är på.

- Att maskinen har tillräckligt med olja. Oljenivån sjunker när motorn blir varm därför är det viktigt att oljenivån är ända upp till kanten, nästan så det rinner över. Se manual för mer information. Motorn är försedd med en oljenivåswitch som stänger av motorn vid låg oljenivå.

- Att maskinen har tillräckligt med bensin och att bensinen inte varit stående i maskinen en lägre tid. Vi rekommenderar Aspen Alkylatbränsle för 4-taktsmotorer för att undvika de problem som små motorer ofta får om man använder sig av 95 eller 98-oktanigt bränsle. Har maskinen gått på annat bränsle än miljöbränsle kan förgasaren behöva rengöras.

- Använd choke vid start och stäng sedan av choken. Låt motorn stå på tomgång någon minut innan gasen används. 

För att garantin ska gälla på motorn är det viktigt att service sköts enligt schema i manualen. Viktigast är att sköta oljebyten och hålla luftfilter till motorn rent. 

Har ovanstående punkter gåtts igenom och maskinen fortfarande inte går som den ska rekommenderar vi att ni lämnar in er maskin till Hondas auktoriserade verkstad. Garantiärenden gällande motor går ej genom oss utan via valfri Hondaverkstad. 


Motorn går som den ska men min maskin suger inte, vad har hänt?

Kontrollera i första hand så att inget material fastnat i slangen och orsakat ett stopp. Maskinen bygger upp ett vakuum inne i behållaren för att skapa sug, därför är det viktigt att maskinen är ordentligt stängd för att fungera. Kontrollera därför att alla slangar sitter där de ska och att luckan sluter tätt. Filtret inne i maskinen behöver hållas rent för bra funktion, är detta igensatt påverkas sugförmågan, rengör med vatten eller tryckluft.


Jag har en äldre modell av Greystone's gödselsug och har problem att stänga luckan på min maskin, vad gör jag för fel?

Framför allt de äldre modellerna som har slät plast kan ibland bågna på sidorna, speciellt om maskinen förvarats en längre tid med luckan öppen. Tänk på att alltid förvara maskinen med stängd lucka för att bibehålla formen på plasten. Här följer manual för hur luckan ska stängas. 

Luckinstruktioner
Luckinstruktioner Greystone.pdf (327.88KB)
Luckinstruktioner
Luckinstruktioner Greystone.pdf (327.88KB)

Post
Samtal
Karta